top of page

Privacy Policy

 

 

 

 

Muslim App (“biz”, “bizim” veya “biz”) gizliliğinizi korumaya kararlıdır. Bu Gizlilik Politikası, kişisel bilgilerinizin Muslim App tarafından nasıl toplandığı, kullanıldığı ve açıklandığı hakkında bilgi vermektedir.

Bu Gizlilik Politikası, web sitemize ve ilişkili alt alanlarına (topluca, “Hizmetimiz”) yanı sıra uygulamamız, Muslim App'a uygulanır. Hizmetimizi kullanmaya erişerek veya kullanarak, bu Gizlilik Politikasını ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel bilgilerinizin toplanmasına, depolanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına izin verdiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Tanımlar ve Anahtar Terimler
Bu Gizlilik Politikasında her şeyin mümkün olduğunca açık bir şekilde açıklanması için, bu terimlerden herhangi birine atıfta bulunulduğunda, kesin olarak tanımlanır:

Çerez: Bir web sitesi tarafından oluşturulan ve web tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük miktarda veridir. Tarayıcınızı tanımlamak, analiz sağlamak, dil tercihiniz gibi sizin hakkınızda bilgi hatırlamak için kullanılır.

Şirket: Bu politika “Şirket”, “biz”, “bizim” veya “biz” dediğinde, bu Gizlilik Politikası altında bilgilerinizden sorumlu olan Connectinno, AYDINTEPE MAH. AYDINLI YOLU CAD. NO: 43 I İÇ KAPI NO: 17 TUZLA/ İSTANBUL'ü ifade eder.

Ülke: Muslim App veya Muslim App’ın sahipleri/kurucuları hangi ülkede ise, bu durumda Türkiye

Müşteri: Muslim App Hizmetini kullanmak için kaydolan şirket, organizasyon veya kişiyi ifade eder.

Cihaz: Muslim App'i ziyaret etmek ve hizmetleri kullanmak için kullanılabilecek telefon, tablet, bilgisayar veya İnternet'e bağlı herhangi bir cihaz.

IP adresi: İnternete bağlı her cihaza bir İnternet protokolü (IP) adresi adı verilen bir numara atanır. Bu numaralar genellikle coğrafi bloklar halinde atanır. Bir IP adresi, genellikle bir cihazın İnternete bağlandığı yeri tanımlamak için kullanılabilir.

Personel: Muslim App tarafından istihdam edilen veya taraflardan biri adına hizmet gerçekleştirmek üzere sözleşme altına alınan kişileri ifade eder.

Kişisel Veriler: Doğrudan, dolaylı olarak veya başka bir bilgiyle birlikte kullanılarak — kişisel bir tanımlama numarası da dahil olmak üzere — bir doğal kişinin tanımlanmasını veya tanımlanabilir olmasını sağlayan herhangi bir bilgi.

Hizmet: Bu platformda ve gerekli terimlerde (varsa) açıklandığı gibi Muslim App tarafından sağlanan hizmeti ifade eder.

Üçüncü Taraf Hizmeti: reklam verenlerimizi, yarışma sponsorlarımızı, promosyon ve pazarlama ortaklarımızı ve diğerlerini ifade eder. Bunlar içeriğimizi sağlayan veya ilginizi çekebilecek ürün veya hizmetleri sunan kişilerdir.

Web Sitesi: Bu URL üzerinden erişilebilen Muslim App'ın sitesi:

Siz: Hizmetleri kullanmak üzere Muslim App ile kayıt olan kişi veya kuruluş.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler
Platformumuzu ziyaret ettiğinizde, İnternet Protokolü (IP) adresiniz

 ve/veya tarayıcı ve cihaz özellikleri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanır. Bu bilgiler, bilgisayarınızı İnternete bağlamak için kullanılabilir. Otomatik olarak toplanan diğer bilgiler, giriş, e-posta adresi, şifre, bilgisayar ve bağlantı bilgileri (tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri gibi) ve zaman dilimi ayarı, işletim sistemleri ve platformlar, satın alma geçmişi (bazen diğer Kullanıcıların benzer bilgileriyle birleştirilir), web sitemize tıklayarak, aracılığıyla ve sitemizden geçerken tam Tekdüzen Kaynak Yer Belirleyici (URL) akışı da dahil olmak üzere, tarih ve saat; çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız site bölümleri; ve Müşteri Hizmetlerimizi aramak için kullandığınız telefon numarası olabilir. Web sitemizin belirli bölümlerinde dolandırıcılığı önleme ve diğer amaçlar için yazılım araçları (örneğin, JavaScript) kullanarak ziyaretleriniz sırasında sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri (örneğin, kaydırma, tıklamalar ve fare hareketleri) ve sayfadan ayrılma yöntemleri gibi oturum bilgilerini ölçebilir ve toplayabiliriz. Ayrıca, dolandırıcılığı önleme ve tanılama amaçları için cihazınızı tanımlamamıza yardımcı olacak teknik bilgileri de toplayabiliriz.

Platformu ziyaret ettiğinizde, kullandığınızda veya gezindiğinizde belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler, belirli bir kimlik (adınız veya iletişim bilgileriniz gibi) ifşa etmez, ancak cihaz ve kullanım bilgilerini içerebilir, örneğin IP adresiniz, tarayıcı ve cihaz özellikleri, işletim sistemi, dil tercihleri, yönlendiren URL'ler, cihaz adı, ülke, konum, kimin ve ne zaman kullandığınız hakkında bilgi platformumuz ve diğer teknik bilgiler. Bu bilgiler, öncelikle platformumuzun güvenliğini ve işletimini sürdürmek ve iç analiz ve raporlama amaçlarımız için gereklidir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Yöntem
Muslim App, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için kişisel verilerinizi işleyebilir. Muslim App tarafından toplanan ve kullanılan kullanıcıların kişisel verileri özellikle şunlardır: Muslim App ile iletişim kurduğunuzda alacağımız telefon numarası ve hizmetlerimize erişirken mobil cihazınızda belirlenen reklamverenler için tanımlayıcı (Reklamverenler için Tanımlayıcı-IDFA), satıcılar/geliştiriciler için tanımlayıcı mobil cihazınızda belirlenen (Satıcılar için Tanımlayıcı-IDVF) ve İnternet Protokolü Adresi-IP Adresi).

Veri Kategorileri ve Veri Türleri
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi

İşlem Güvenliği: İnternet trafiği verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), cihaz adı, uygulama içi satın alma geçmişi, hizmetlerimize erişirken mobil cihazınızda belirlenen reklamverenler için tanımlayıcı (izin verirseniz Reklam

verenler için Tanımlayıcı-IDFA), satıcılar/geliştiriciler için mobil cihazınızda belirlenen tanımlayıcı (Satıcılar için Tanımlayıcı-IDVF)

Müşteri İşlemi: Sipariş bilgileri

Pazarlama Verileri: IDFA, IDVF

Verilerinizi doğrudan sizden elektronik veya fiziksel ortamlar, mobil cihazınız, üçüncü taraf uygulamalar veya Apple App Store, Google Play App Store, Amazon App Store gibi bu ortamlar aracılığıyla uygulamamıza erişebileceğiniz üçüncü taraf kaynaklar (birlikte “Uygulama Mağazaları”) aracılığıyla toplayabiliriz. Bu, yasal yükümlülüklere uyum sağlama, hizmetlerimizi geliştirme, hizmetlerimizi kullanmanızı yönetme ve hizmetlerimizi keyifle ve kolayca gezinmenizi sağlama amaçları için yapılır.

Hizmetlerimizi/uygulamalarımızı kullandığınızda üretilen Günlük Verilerinizi de toplayabiliriz (ürünlerimiz veya üçüncü taraf ürünleri aracılığıyla). Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, hizmetimizi/uygulamamızı kullanırken uygulamanın yapılandırması, hizmeti/uygulamayı kullandığınız tarih/saat ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir.

Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız
Bilgilerinizi, aşağıda açıklanan çeşitli iş amaçları için kullanıyoruz.

Hizmetlerimizi Sağlamak
Bilgilerinizi, sizinle yaptığımız sözleşmeyi yerine getirmek ve size Hizmetlerimizi sağlamak için kullanıyoruz, örneğin:

(a) Metin mesajlarınıza ve arama sorgularınıza yanıt vermek ve benzer Hizmetler sunmak;

(b) Bilgilerinizi ve hesaplarınızı yönetmek;

(c) Hizmetlerimizin belirli alanlarına, işlevlerine ve özelliklerine erişim sağlamak;

(d) Müşteri veya teknik destek taleplerine yanıt vermek;

(e) Hizmetlerimizdeki hesabınız, etkinlikleriniz ve politika değişiklikleri hakkında sizinle iletişim kurmak; ve

(f) Ürünler veya Hizmetler için finansal bilgilerinizi ve diğer ödeme yöntemlerinizi işlemek.

İdari Amaçlar
Bilgilerinizi çeşitli idari amaçlar için kullanıyoruz, örneğin:

(a) Doğrudan pazarlama, araştırma ve geliştirme (pazarlama araştırmaları dahil), ağ ve bilgi güvenliği ve dolandırıcılığı önleme gibi meşru çıkarlarımızı takip etmek;

(b) Güvenlik olaylarını tespit etmek, kötü niyetli, aldatıcı, dolandırıcı veya yasa dışı faaliyetlere karşı korunmak ve bu faaliyetlerden sorumlu olanları yargılamak;

(c) Hizmetlerimizdeki ilgi ve katılımı ölçmek;

(d) Kısa vadeli, geçici kullanım, örneğin reklamların bağlamsal özelleştirilmesi;

(e) Hizmetlerimizi geliştirmek, yükseltmek veya iyileştirmek;

(f) Yeni özellikler ve Hizmetler geliştirmek;

(g) İç kalite kontrolü ve güvenliği sağlamak;

(h) Bireysel kimlikleri doğrulamak ve doğrulamak;

(i) Hizmet

lerimizdeki hataları tanımlamak ve düzeltmek için hata ayıklama;

(j) Etkileşimler, işlemler ve diğer uyumluluk faaliyetleriyle ilgili denetim;

(k) Anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak; ve

(l) Yasal yükümlülüklerimize uymak.

Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi Pazarlama ve Reklamcılık
Kişisel bilgilerinizi, size içerik ve reklamlar sağlamak ve özelleştirmek için kullanabiliriz. Size bu materyalleri, geçerli yasa tarafından izin verildiği şekilde sağlayabiliriz. Size pazarlama yapma yollarımız arasında e-posta kampanyaları, özel kitle reklamcılığı ve “ilgiye dayalı” veya “kişiselleştirilmiş reklamcılık” yer alır, bu da çapraz cihaz izlemeyi içerir.

Pazarlama uygulamalarımız veya kişisel bilgilerinizi pazarlama amaçları için kullanmamızı tercih etmemeniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, aşağıda 15. bölümde belirtildiği gibi istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Amaçlar
Bilgilerinizi ayrıca sizin tarafınızdan istenen veya geçerli yasa tarafından izin verilen diğer amaçlar için de kullanırız.

(a) Arkadaşlarınızla veya Meslektaşlarınızla İçerik Paylaşın. Hizmetlerimiz çeşitli araçlar ve işlevler sunabilir. Örneğin, yönlendirme hizmetlerimiz aracılığıyla arkadaşlarınız veya meslektaşlarınız hakkında bilgi sağlamanıza izin verebiliriz. Yönlendirme hizmetlerimiz, bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza Hizmetlerimizi kullanmasını davet eden bir e-posta göndermek gibi, belirli içerikleri bir arkadaşınıza veya meslektaşınıza iletmenizi veya paylaşmanızı sağlayabilir.

Bilgilerinizi Nasıl Açıklarız
Hizmetlerimizi sağlamak, bizi veya başkalarını korumak veya bir birleşme, satış veya varlık transferi gibi büyük bir işlem durumunda, aşağıda açıklandığı gibi, bilgilerinizi çeşitli iş amaçları için üçüncü taraflara açıklarız.

Hizmetlerimizi Sağlamak için Açıklamalar
Bilgilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü tarafların kategorileri aşağıda açıklanmıştır.

(a) Diğer Kullanıcılar veya Üçüncü Taraflar: Hizmetleri kullandığınızda, kişisel bilgilerinizi veya içeriği diğer kullanıcılarla veya üçüncü taraflarla paylaşmayı seçebilirsiniz. Ayrıca, profilinizin belirli yönleri diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

(b) Hizmet Sağlayıcılar: Hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu, bize BT desteği, barındırma, ödeme işleme, müşteri hizmetleri ve ilgili hizmetler sağlayan hizmet sağlayıcıları içerir.

(c) İş Ortakları: Size talep ettiğiniz bir ürün veya hizmeti sağlamak için iş ortaklarımızla kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz. Ayrıca, ortak ürünler veya hizmetler sunduğumuz iş ortaklarımızla kişisel bilgilerinizi paylaş

abiliriz.

(d) Reklam Ortakları: Biyometrik verileriniz hariç, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraf reklam ortaklarıyla paylaşabiliriz. Bu üçüncü taraf reklam ortakları, ağlarında reklamların kişiselleştirilmesi için Hizmetlerimizde Teknolojiler ve diğer izleme araçlarını ayarlayabilir (örneğin, IP adresiniz, çerez tanımlayıcılarınız, ziyaret ettiğiniz sayfa(lar), konumunuz, günün saati). Bu reklam ortakları, bu bilgileri (ve diğer hizmetlerden toplanan benzer bilgiler) ağları içindeki dijital mülkleri ziyaret ettiğinizde size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için kullanabilir. Bu uygulama genellikle “ilgiye dayalı reklamcılık” veya “kişiselleştirilmiş reklamcılık” olarak adlandırılır.

(e) API'ler/SDK'lar: Hizmetlerimizin işlevselliğinin bir parçası olarak üçüncü taraf uygulama programı arayüzleri (“API'ler”) ve yazılım geliştirme kitleri (“SDK'lar”) kullanabiliriz. API'lerimiz ve SDK'larımızın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

Bizi veya Başkalarını Koruma Amaçlı Açıklamalar
İyi niyetle, yapmanın gerekli veya uygun olduğuna inandığımız durumlarda, sizinle ilişkilendirdiğimiz herhangi bir bilgiye erişebilir, koruyabilir ve dış taraflara açıklayabiliriz: yasa uygulama veya ulusal güvenlik taleplerine ve yasal süreçlere, örneğin mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi uymak; sizin, bizim veya başkalarının haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak; politikalarımızı veya sözleşmelerimizi uygulamak; bize olan borçları tahsil etmek; veya şüpheli veya gerçek yasa dışı faaliyetlerin soruşturulması veya yargılanmasına yardımcı olmak.

Kişisel Bilgilerin Saklanması
Bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde topladığımız kişisel bilgileri, Hizmetlerimizi kullandığınız sürece veya toplandığı amacı yerine getirmek, Hizmetlerimizi sağlamak, anlaşmazlıkları çözmek, yasal savunmalar kurmak, meşru iş amaçları izlemek, anlaşmalarımızı uygulamak ve geçerli yasalara uymak için gerektiği kadar saklayabiliriz.

Yukarıdakilere rağmen, biyometrik verileri yirmi dört (24) saat süreyle saklayabiliriz.

Kişisel Veri İşlemenin Genel Prensipleri
Bu Gizlilik Politikasına uygun olarak, kişisel veriler, burada adlandırılan temel prensiplerle uyumlu olarak Connectinno tarafından veri kontrolörü olarak işlenir: (i) yasa ve iyi niyete uygun olmak, (ii) doğru ve gerekirse güncel olmak, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmek, (iv) işlendikleri amaç için sınırlı olmak ve veri minimizasyonu; ve (v) ilgili mevzuatta belirtilen süre için veya işlendikleri amaç için gereken süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Yasal Nedenler
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar için otomatik veya otomatik

 olmayan araçlarla işlenecek, ilgili mevzuata ve KVKK'nın 5 ve 6. maddelerine uygun olarak, yasaların açıkça izin verdiği durumlarda, bir sözleşmenin kurulması veya sözleşmenin icra veya ifası ile doğrudan ilgili olduğu durumlarda ve Connectinno'nun meşru çıkarları için işlenirken temel haklarınız ve özgürlükleriniz korunur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kimlik Bilgileri
mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesi

şirket/ürün/hizmet taahhüt işlemlerinin yürütülmesi

İletişim Bilgileri
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi

mallar/hizmetler için satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

mallar/hizmetler satış süreçlerinin yürütülmesi

depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi

iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi

İşlem Güvenliği
iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetleri

yetkili kişilere, kurumlara ve kuruluşlara bilgi verilmesi

iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi

mallar/hizmetler için satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Müşteri İşlemi
mallar/hizmetler satış süreçlerinin yürütülmesi

müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi

sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

pazarlama analizi çalışmalarının yürütülmesi

Pazarlama Verileri
reklam/kampanya/tanıtım süreçlerinin yürütülmesi

Bu metne uygun olarak, kişisel verileriniz, yukarıdaki genel koşullara uygun olarak aşağıdaki amaçlar için işlenir

Yasal Nedenler Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Müşteri İşlemi
Sizinle bir sözleşme ilişkisi kurmamız gerekiyor veya bu sözleşmeden doğan performans yükümlülüğümüzle doğrudan ilgili

Size bir hak kurmak, bu hakkı kullanmak ve korumak için veri işlememiz gerekiyor

İşlem Güvenliği
Yasalar, kişisel verilerinizi işleme şeklimizi açıkça belirtir

Yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için gerekli koşullar

Pazarlama Verileri
Açık rızanız Ayrıca,
kişisel verilerin işlenme amaçları, şirket politikalarımızdan ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize uygun olarak güncellenebilir; özellikle,

Hizmet alıcıları/ücretsiz uygulama kullanıcıları için kullanıcı hesapları oluşturma,

Hizmetlerimizi özelleştirme, kullanıcılarımızı ve tercihlerini anlama, kullanıcı deneyimini ve keyfini artırma ve Hizmetlerimizi kullanan kullanıcılarım

ızın deneyimini geliştirme,

Yeni ürünler, hizmetler ve uygulamalar hakkında bilgilendirme ve size reklamlar ve promosyonlarla ilgili bilgi gönderme,

Hizmet alıcıları için dijital abonelik ve uygulama içi satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

Kullanıcılara hizmetimizde içerik, hizmetler veya premium özelliklere erişim sağlamak için otomatik yenilenen aboneliklerin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesi,

Yetkili makamların taleplerinin yerine getirilmesi,

Finans ve muhasebe işlemlerinin süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi,

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar
Muslim App uygulamaları; Connectinno tarafından bilinmeyen ve içeriği kontrol edilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılı web siteleri, Connectinno metinlerinden farklı şartlar ve koşullar içerebilir. Connectinno, bu web sitelerinin işleyebileceği bilgilerin kullanımı veya ifşası konusunda sorumlu tutulamaz. Benzer şekilde, Connectinno tarafından sahip olunan Connectinno Uygulamalarına diğer siteler tarafından sağlanan herhangi bir bağlantı için Connectinno sorumlu tutulamaz. Bilgileri adil ve yasal yollarla, bilginiz ve rızanızla toplarız. Ayrıca neden topladığımızı ve nasıl kullanılacağını da size bildiririz. Bu bilgiyi istememizi reddetme özgürlüğüne sahipsiniz, ancak bu durumda, bazı istediğiniz hizmetleri sağlayamayabileceğimizi anlamanız gerekmektedir.

Bildirimler
Muslim App, mobil uygulamaları aracılığıyla zaman zaman uygulama yükseltmeleri veya hizmetlerimizle ilgili bildirimler gönderebilir. Bu tür iletişimleri ve bildirimleri cihazınızın ayarları üzerinden her zaman düzenleyebilir ve bu tür iletişimleri ve bildirimleri almamayı tercih edebilirsiniz. Verileriniz, uygulanabilir mevzuatta belirtilen süre boyunca veya işleme amacı ortadan kalkana kadar veya yasal sürelerin dolmasına kadar makul bir süre boyunca saklanacaktır. Connectinno, kullanım amacının süresi dolmuş olmasına rağmen, diğer yasaların gerektirdiği durumlarda veya bu konuda sizden ayrı bir izin verilmesi durumunda kişisel verilerinizi saklamaya devam edebilir. Bu konuda Connectinno'ya kişisel verilerinizi ek süre için saklamasına izin verirseniz, bu tür veriler, ek sürenin dolması veya işlemenin amacı artık mevcut olmadığı anda hemen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Teknik ve İdari Önlemler
Connectinno, ilgili mevzuata uygun olarak işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca veya işleme amacı için gereken süre boyunca saklamayı taahhüt eder. Connectinno, kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve güven

liğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almak ve gerekli özeni göstermek için taahhütte bulunur. Bu bağlamda, kişisel verilerin yasa dışı işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin yasa dışı ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yok edilmesini önlemek için gerekli önlemleri alır. Buna göre, Connectinno, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki teknik ve idari önlemleri alır:

Antivirüs uygulaması
Connectinno'nun bilgi teknolojisi altyapısındaki tüm bilgisayar ve sunucularda periyodik olarak güncellenen bir antivirüs uygulaması yüklüdür.

Güvenlik duvarı
Connectinno sunucularını barındıran veri merkezi ve felaket kurtarma merkezleri, periyodik olarak güncellenen yazılım yüklü güvenlik duvarları ile korunmaktadır; ilgili sonraki nesil güvenlik duvarları, tüm personelin internet bağlantılarını kontrol eder ve bu kontrol sırasında virüslere ve benzer tehditlere karşı koruma sağlar.

VPN
Tedarikçiler, Güvenlik Duvarlarında tanımlanan SSL-VPN üzerinden Connectinno sunucularına veya sistemlerine erişebilir. Her tedarikçi için ayrı bir SSL-VPN tanımı yapılmıştır; yapılan tanımlama ile tedarikçi, kullanması gereken veya yetkilendirildiği sistemlere sadece erişim sağlar.

Kullanıcı tanımlamaları
Connectinno çalışanlarının Connectinno sistemlerine yetkilendirmesi, iş tanımları gereği sadece gerekli ölçüde sınırlıdır; herhangi bir yetki veya görev değişikliği durumunda, sistemsel yetkilendirmeler de güncellenir.

Bilgi güvenliği tehdit ve olay yönetimi
Connectinno sunucularında ve güvenlik duvarlarında meydana gelen olaylar, “Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi” sistemine aktarılır. Bu sistem, bir güvenlik tehdidi oluştuğunda sorumlu personele uyarı gönderir ve tehdide hemen müdahale etmelerini sağlar.

Şifreleme
Hassas veriler, kriptografik yöntemlerle saklanır ve gerekirse, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş ortamlar aracılığıyla aktarılır ve kriptografik anahtarlar güvenli ve çeşitli ortamlarda saklanır.

Günlüğe kaydetme
Hassas verilere ilişkin tüm işlem kayıtları güvenli bir şekilde günlüğe kaydedilir.

İki faktörlü kimlik doğrulama
Hassas verilere uzaktan erişim, en az iki faktörlü kimlik doğrulama yoluyla sağlanır.

Eğitim
Connectinno çalışanlarının çeşitli bilgi güvenliği ihlallerine karşı farkındalıklarını artırmak ve bilgi ihlali olaylarında insan faktörünün etkisini en aza indirmek için çalışanlara düzenli aralıklarla eğitimler verilmektedir.

Fiziksel veri güvenliği
Kağıt üzerindeki kişisel verilerin mutlaka dolaplarda saklanmasını ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Hassas verilerin saklandığı ortamın doğasına göre yeterli güvenlik önlemleri alınır (elektrik kaçağı, yangın, sel, hırsızlık vb. durumlar için).

Yedekleme
Connectinno

, sakladığı verileri periyodik olarak yedekler. Yedekleme mekanizması olarak, bulut altyapısı sağlayıcıları tarafından sağlanan yedekleme tesislerini kullanır ve ilgili mevzuata ve bu Politikanın hükümlerine uygun olduğu sürece, gerekli görüldüğünde geliştirdiği yedekleme çözümlerini kullanır.

Gizlilik sözleşmesi
Hassas kişisel verilerin işlenmesine katılan çalışanlarla gizlilik sözleşmeleri yapılır.

Hassas kişisel verilerin aktarılması
E-posta yoluyla hassas kişisel verilerin aktarılması gerekiyorsa; bu aktarım (i) şifreli kurumsal e-posta veya (ii) Kayıtlı E-posta yoluyla yapılır. Connectinno Uygulamalarına veya Connectinno sistemine yapılan saldırılar sonucu kişisel veriler zarar görmesine rağmen Connectinno gerekli bilgi güvenliği önlemlerini aldıysa veya kişisel veriler yetkisiz üçüncü taraflarca elde edilirse, Connectinno bu durumu Kullanıcılara ve gerekirse ilgili veri koruma otoritesine derhal bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Üçüncü Taraflara Kişisel Veri Aktarımı
Kişisel verilerin aktarılması için uygulanacak prosedürler ve ilkeler, KVKK'nın 8 ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir ve tedarikçinin kişisel ve özel kategorilerdeki verileri, yurtdışında bulunan sunucularımızı ve bulut sistemlerimizi kullanabileceğimiz için yurt içinde veya yurt dışında üçüncü taraflara aktarılabilir. Kişisel verileriniz aşağıdaki nedenlerle yurtdışına aktarılabilir:

Depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi

Mallar/hizmetler için satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi

Muslim App, ayrıca şirketimizin hizmet sağlayıcıları, Facebook SDK, Adjust ve Firebase Analytics gibi hizmetimize entegre edilmiş üçüncü taraflara kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için aktarabilir:

Mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesi, yasal işlerin izlenmesi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerini yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşma.

Satış sonrası destek hizmetlerini yönetmek, iş faaliyetlerini yürütmek ve müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini yönetmek için kimlik ve iletişim bilgilerini paylaşma.

Kullanıcı, Muslim App Uygulamalarına entegre edilmiş üçüncü taraf uygulamalara kimlik ve iletişim bilgilerini, Kullanıcının açık rızası ile paylaşma.

Personel
Eğer bir Muslim App çalışanı veya adayıysanız, bize gönüllü olarak sağladığınız bilgileri toplarız. Toplanan bilgileri, çalışanlara faydalar sağlamak ve adayları taramak için İnsan Kaynakları amaçları için kullanırız.

Bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek, bize verdiğiniz iletişimler ve diğer bilgilerle ilgili tercihlerinizi değiştirmek veya sizinle ilgili

 olarak elimizde bulunan bilgilerin bir kaydını almak için bize başvurabilirsiniz. Bu tür güncellemeler, düzeltmeler, değişiklikler ve silmeler, bu Gizlilik Politikası uyarınca üçüncü taraflara sağladığımız diğer bilgileri veya bu tür güncelleme, düzeltme, değişiklik veya silme öncesinde sağlanan bilgileri etkilemez.

İşin Satışı
Herhangi bir satış, birleşme veya Chat AI veya Şirket İştiraklerimizin (burada tanımlandığı şekliyle) tüm veya önemli bir kısmının varlıklarının veya Hizmetle ilgili olan kısmının veya Hizmetle ilgili olan Şirket İştiraklerinin diğer bir kısmının devri veya durumunda bilgileri üçüncü bir tarafa aktarma hakkını saklı tutarız, veya işimizi durdurduğumuzda veya iflas, yeniden yapılandırma veya benzer bir işlem için bir dilekçe verdiğimizde veya aleyhimize verilen bir dilekçe varsa, sağlanan üçüncü tarafın bu Gizlilik Politikasının şartlarına uymayı kabul etmesi koşuluyla.

İştirakler
Bilgilerinizi (kişisel bilgiler dahil) Şirket İştiraklerimize açıklayabiliriz. Bu Gizlilik Politikası açısından, "Şirket İştiraki" Chat AI tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir. Bizim tarafımızdan Şirket İştiraklerimize sağlanan sizinle ilgili herhangi bir bilgi, bu Gizlilik Politikasının şartlarına uygun olarak bu Şirket İştirakleri tarafından işlenecektir.

Yürürlükteki Kanun
Bu Gizlilik Politikası, çatışma hukuku hükümlerine bakılmaksızın Türkiye yasaları tarafından yönetilir. Bu Gizlilik Politikası altında veya bu Gizlilik Politikası ile ilgili olarak taraflar arasında ortaya çıkan herhangi bir eylem veya anlaşmazlıkla ilgili olarak mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz, ancak Gizlilik Kalkanı veya İsviçre-AB çerçevesi altında hak iddia etme hakkına sahip olan bireyler için geçerli değildir.

Türkiye yasaları, çatışma hukuku kurallarını dışlayarak, bu Anlaşmayı ve uygulamanın kullanımını yönetir. Uygulamayı kullanmanız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Muslim App'i kullanarak veya bize doğrudan başvurarak, bu Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Bu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, web sitemizle etkileşimde bulunmamalı veya hizmetlerimizi kullanmamalısınız. Web sitesini sürekli kullanmanız, bizimle doğrudan etkileşimde bulunmanız veya kişisel bilgilerinizin kullanımını veya ifşasını önemli ölçüde etkilemeyen bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerin yayınlanmasının ardından, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Sizin Onayınız
Gizlilik Politikamızı, sitemizi ziyaret ettiğinizde neyin ayarlandığı ve nasıl kullanıldığı konusunda size tam şeffaflık sağlamak için güncelledik. Uygulamamızı kullanarak, bir hesap kaydederek veya bir satın alma işlemi yaparak, Gizl

ilik Politikamıza ve şartlarına rıza göstermiş olursunuz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Bu Gizlilik Politikası yalnızca Hizmetlere uygulanır. Hizmetler, Muslim App tarafından işletilmeyen veya kontrol edilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür web sitelerinin içeriği, doğruluğu veya ifadeleri konusunda sorumlu değiliz ve bu tür web siteleri tarafımızdan incelenmemekte, izlenmemekte veya doğruluk veya eksiksizlik açısından kontrol edilmemektedir. Hizmetlerden bir bağlantı kullanarak başka bir web sitesine gittiğinizde, Gizlilik Politikamız artık geçerli değildir. Platformumuzda bir bağlantısı olan herhangi bir web sitesinde gezinme ve etkileşim, o web sitesinin kendi kurallarına ve politikalarına tabidir. Bu tür üçüncü taraflar, size ait bilgileri toplamak için kendi çerezlerini veya diğer yöntemlerini kullanabilirler.

Reklamcılık
Bu uygulama, üçüncü taraf reklamlar ve üçüncü taraf sitelere bağlantılar içerebilir. Muslim App, bu reklamlarda yer alan bilgilerin doğruluğu veya uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz ve bu reklamların ve sitelerin içeriği veya üçüncü tarafların teklifleri için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Reklamcılık, Muslim App ve kullandığınız birçok web sitesi ve hizmeti ücretsiz tutar. Reklamların güvenli, göze batmayan ve mümkün olduğunca alakalı olması için çok çalışıyoruz.

Üçüncü taraf reklamlar ve diğer sitelerde mal veya hizmetlerin reklamı yapılan diğer sitelere bağlantılar, Muslim App tarafından üçüncü taraf sitelerin, malların veya hizmetlerin onayı veya tavsiyesi değildir. Muslim App, tüm reklamlardaki içerik, verilen sözler veya sunulan ürünlerin veya hizmetlerin kalitesi/güvenilirliği için sorumluluk almaz.

Reklam İçin Çerezler
Bu çerezler, çevrimiçi reklamları size daha alakalı ve etkili hale getirmek için zaman içinde çevrimiçi aktiviteniz hakkında bilgi toplar. Bu, ilgiye dayalı reklamcılık olarak bilinir. Ayrıca, aynı reklamın sürekli olarak tekrar tekrar görünmesini önlemek ve reklamların reklam verenler için doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlamak gibi işlevler de gerçekleştirirler. Çerezler olmadan, bir reklamverenin hedef kitlesine ulaşması veya kaç reklam gösterildiğini ve kaç tıklama aldıklarını bilmek gerçekten zor.

Çerezler
Muslim App, web sitemizde ziyaret ettiğiniz alanları tanımlamak için "Çerezler" kullanır. Bir Çerez, web tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük bir veri parçasıdır. Çerezleri, uygulamamızın performansını ve işlevselliğini artırmak için kullanırız, ancak bunlar kullanımları için gerekli değildir. Bununla birlikte, bu çerezler olmadan, belirli işlevler gibi videolar kullanılamaz hale gelebilir veya uygulamayı her ziyaret ettiğinizde giriş bilgilerinizi girmeniz gerekebilir, çünkü daha önce giriş yaptığınızı hatırlayamay

ız. Çoğu web tarayıcısı, Çerezlerin kullanımını devre dışı bırakacak şekilde ayarlanabilir. Ancak, Çerezleri devre dışı bırakırsanız, web sitemizin işlevselliğine doğru veya tamamen erişemeyebilirsiniz. Çerezlerde Hiçbir Zaman Kişisel Tanımlanabilir Bilgi yerleştirmeyiz.

Çerezleri ve Benzer Teknolojileri Engelleme ve Devre Dışı Bırakma
Nerede olursanız olun, tarayıcınızı çerezleri ve benzer teknolojileri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu eylem temel çerezlerimizi engelleyebilir ve web sitemizin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve tüm özelliklerini ve hizmetlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcınızda çerezleri engellerseniz, bazı kaydedilmiş bilgileri (örneğin, kaydedilmiş giriş bilgileri, site tercihleri) kaybedebileceğinizi de bilmelisiniz. Farklı tarayıcılar, size farklı kontroller sunar. Bir çerez veya çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez, bunu kendiniz tarayıcınız içinden yapmanız gerekir, daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım menüsünü ziyaret etmelisiniz.

Ödeme Detayları
Bize sağladığınız herhangi bir kredi kartı veya diğer ödeme işleme detayları hakkında, bu gizli bilgilerin mümkün olan en güvenli şekilde saklanacağına taahhüt ederiz.

Çocukların Gizliliği
13 yaşın altındaki hiç kimseye hitap etmiyoruz. 13 yaşın altındaki hiç kimeden kişisel olarak tanımlanabilir bilgi toplamıyoruz. Eğer bir ebeveyn veya veliyseniz ve Çocuğunuzun Bize Kişisel Veri sağladığının farkındaysanız, lütfen Bize ulaşın. 13 yaşın altında birinden ebeveyn onayı doğrulanmadan Kişisel Veri topladığımızın farkına vardığımızda, bu bilgileri Sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Feragatname
Muslim App, OpenAI'nin GPT3.5 API'sını kullanır, ancak OpenAI ile ilişkili değildir. Uygulamamız için yalnızca resmi API'lerini kullanıyoruz. Muslim App, herhangi bir hükümet veya siyasi varlıkla ilişkili değildir. Muslim App'te sağlanan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve resmi veya otoriter olarak kabul edilmemelidir.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler
Hizmetimizi ve politikalarımızı değiştirebilir ve bu Gizlilik Politikasını, Hizmetimizi ve politikalarımızı doğru bir şekilde yansıtacak şekilde değiştirmemiz gerekebilir. Aksi yasal olarak gerektirilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmadan önce size bildirimde bulunacağız (örneğin, Hizmetimiz aracılığıyla) ve yürürlüğe girmeden önce bunları gözden geçirme fırsatı vereceğiz. Daha sonra Hizmeti kullanmaya devam ederseniz, güncellenmiş Gizlilik Politikasına bağlı olursunuz. Bu veya güncellenmiş bir Gizlilik Politikasını kabul etmek istemiyorsanız, hesabınızı silebilirsiniz.

Üçüncü Taraf Hizmetleri
Üçü

ncü taraf içerik (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetler dahil) veya üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar ("Üçüncü Taraf Hizmetleri") sunabilir veya bunları kullanılabilir hale getirebiliriz.

Muslim App'in Üçüncü Taraf Hizmetlerden sorumlu olmadığını kabul eder ve onaylarsınız, bunların doğruluğu, eksiksizliği, zamanında olması, geçerliliği, telif hakkı uyumu, yasallığı, ahlakı, kalitesi veya diğer yönleri dahil. Muslim App, sizin veya başka bir kişi veya kuruluş için Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez ve üstlenmez.

Üçüncü Taraf Hizmetleri ve bunlara yapılan bağlantılar, yalnızca size kolaylık sağlamak için sunulur ve siz bunları kendi riskiniz altında ve bu üçüncü tarafların şartlarına ve koşullarına tabi olarak kullanır ve erişirsiniz.

İzleme Teknolojileri
Yerel Depolama

Yerel Depolama, bazen DOM depolama olarak bilinir, web uygulamalarına istemci tarafı verilerini depolama yöntemleri ve protokolleri sağlar. Web depolama, çerezlere benzer şekilde kalıcı veri depolamasını destekler, ancak çok daha yüksek kapasiteye ve HTTP istek başlığında depolanan bilgi olmamasına sahiptir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Hakkında Bilgi
Eğer Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (EEA) iseniz sizden bilgi topluyor ve kullanıyor olabiliriz ve bu Gizlilik Politikasının bu bölümünde, bu verilerin tam olarak nasıl ve neden toplandığını ve bu verilerin yanlış şekilde kopyalanmasını veya kullanılmasını engellemek için nasıl korunduğunu açıklayacağız.

GDPR nedir?
GDPR, AB sakinlerinin verilerinin şirketler tarafından nasıl korunduğunu düzenleyen ve AB sakinlerinin kişisel verileri üzerindeki kontrolünü artıran AB çapında bir gizlilik ve veri koruma yasasıdır.

GDPR, sadece AB merkezli işletmeler ve AB sakinleri için değil, küresel olarak faaliyet gösteren herhangi bir şirket için geçerlidir. Müşterilerimizin verileri nerede bulunduklarına bakılmaksızın önemlidir, bu nedenle GDPR kontrollerini tüm operasyonlarımız için temel standart olarak uyguladık.

Kişisel veri nedir?
Tanımlanabilir veya tanımlanmış bir birey ile ilgili herhangi bir veri. GDPR, bir kişinin kimliğini belirlemek veya diğer bilgilerle birlikte kullanılarak bir kişiyi tanımlamak için kendi başına veya diğer bilgilerle birlikte kullanılabilecek geniş bir bilgi yelpazesini kapsar. Kişisel veriler, bir kişinin adı veya e-posta adresinin ötesine geçer. Bazı örnekler finansal bilgiler, politik görüşler, genetik veriler, biyometrik veriler, IP adresleri, fiziksel adres, cinsel yönelim ve etnik kökendir.

Veri Koruma İlkeleri şunları içerir:

Toplanan kişisel veriler adil, yasal ve şeffaf bir şekilde işlenmeli ve yalnızca bir kişinin makul olarak bekleyebileceği bir şekilde kullanılmalıdır.

Kişisel veriler yalnızca belirli bir amaç için toplanmalıdır ve yalnızca

 bu amaç için kullanılmalıdır. Organizasyonlar, bunları topladıklarında neden kişisel verilere ihtiyaç duyduklarını belirtmelidir.

Kişisel veriler, amacını yerine getirmek için gereken süreden daha uzun süre tutulmamalıdır.

GDPR kapsamındaki kişiler, kendi kişisel verilerine erişim hakkına sahiptir. Verilerinin bir kopyasını isteyebilirler ve verilerinin güncellenmesini, silinmesini, kısıtlanmasını veya başka bir kuruluşa taşınmasını talep edebilirler.

GDPR neden önemli?
GDPR, şirketlerin topladıkları ve işledikleri bireylerin kişisel verilerini nasıl korumaları gerektiği konusunda bazı yeni gereklilikler ekler. Ayrıca, uygulamayı artırarak ve ihlal için daha büyük cezalar getirerek uyum için bahisleri yükseltir. Bu gerçeklerin ötesinde, basitçe doğru olan şeydir. Muslim App'te veri gizliliğinizin çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bu yeni düzenlemenin gereksinimlerinin ötesine geçen sağlam güvenlik ve gizlilik uygulamalarımız zaten mevcut.

Bireysel Veri Konusu Hakları - Veri Erişimi, Taşınabilirlik ve Silme
Müşterilerimizin GDPR'nin veri konusu hakları gerekliliklerini karşılamalarına yardımcı olmaya kararlıyız. Muslim App, tüm kişisel verileri tamamen incelenmiş, DPA uyumlu satıcılarda işler veya saklar. Hesabınız silinmedikçe, tüm konuşma ve kişisel verileri 6 yıla kadar saklarız. Bu durumda, Hizmet Şartlarımıza ve Gizlilik Politikamıza uygun olarak tüm verileri imha ederiz, ancak 60 günden fazla tutmayız.

AB müşterileriyle çalışıyorsanız, onlara kendi kişisel verilerine erişme, güncelleme, alma ve kaldırma yeteneği sağlayabilmelisiniz. Endişelenmeyin! Başlangıçtan itibaren kendin yap olarak ayarlandık ve her zaman verilerinize ve müşterilerinizin verilerine erişim sağladık. API ile çalışırken sahip olabileceğiniz herhangi bir soruya cevap vermek için müşteri destek ekibimiz burada.

Kaliforniya Sakinleri
Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası (CCPA), topladığımız Kişisel Bilgi kategorilerini ve bunları nasıl kullandığımızı, Kişisel Bilgi topladığımız kaynakların kategorilerini ve bunları kimlerle paylaştığımızı açıklamamızı gerektirir, bunları yukarıda açıkladık.

Ayrıca, Kaliforniya yasaları altında Kaliforniya sakinlerinin sahip olduğu haklar hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:

Bilme ve Erişme Hakkı. Kişisel Bilgi kategorileri hakkında doğrulanan bir talep sunabilirsiniz: (1) topladığımız, kullandığımız veya paylaştığımız; (2) tarafımızdan toplanan veya kullanılan Kişisel Bilgi kategorilerinin amaçları; (3) Kişisel Bilgi topladığımız kaynakların kategorileri; ve (4) hakkınızda topladığımız belirli parçalar.

Eşit Hizmet Hakkı. Gizlilik haklarınızı kullanırsanız sizi ayrımcılığa tabi tutmayacağız.

Silme Hakkı. Hesabınızı kapatmak için doğrulanmış bir talep

 gönderebilir ve hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgileri silebiliriz.

Bir işletmenin bir tüketicinin kişisel verilerini satmamasını talep etme.

Bir talepte bulunursanız, size yanıt vermek için bir ayımız var. Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Kullanıcılarımızın Kişisel Bilgilerini satmıyoruz.

Bu haklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kaliforniya Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası (CalOPPA)
CalOPPA, topladığımız Kişisel Bilgi kategorilerini ve bunları nasıl kullandığımızı, Kişisel Bilgi topladığımız kaynakların kategorilerini ve bunları kimlerle paylaştığımızı açıklamamızı gerektirir, bunları yukarıda açıkladık.

CalOPPA kullanıcılarının aşağıdaki hakları vardır:

Bilme ve Erişme Hakkı. Kişisel Bilgi kategorileri hakkında doğrulanmış bir talep sunabilirsiniz: (1) topladığımız, kullandığımız veya paylaştığımız; (2) tarafımızdan toplanan veya kullanılan Kişisel Bilgi kategorilerinin amaçları; (3) Kişisel Bilgi topladığımız kaynakların kategorileri; ve (4) hakkınızda topladığımız belirli parçalar.

Eşit Hizmet Hakkı. Gizlilik haklarınızı kullanırsanız sizi ayrımcılığa tabi tutmayacağız.

Silme Hakkı. Hesabınızı kapatmak için doğrulanmış bir talep gönderebilir ve hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgileri silebiliriz.

Bir işletmenin bir tüketicinin kişisel verilerini satmamasını talep etme.

Bir talepte bulunursanız, size yanıt vermek için bir ayımız var. Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Kullanıcılarımızın Kişisel Bilgilerini satmıyoruz.

Bu haklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Bizimle İletişime Geçin
Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

E-posta yoluyla: support-muslim@connectinno.com

2024-02-02 tarihinde güncellendi.

bottom of page